เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก


จั้มสูทชุดเดรสกางเกงขาสั้นสีดำ ลายเสื้อ แขนกว้าง ผ้าชีฟอง

จั้มสูทชุดเดรสกางเกงขาสั้นสีดำ ลายเสื้อ แขนกว้าง ผ้าชีฟอง

จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊ม

สูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุด

เสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊ม

สูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก

Advertisements


จั้มสูทชุดเดรสกางเกงขาสั้นสีเทา เอวยืด แขนกุด ผ้าไลคร่า

จั้มสูทชุดเดรสกางเกงขาสั้นสีเทา เอวยืด แขนกุด ผ้าไลคร่า

จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊ม

สูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุด

เสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊ม

สูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก


จั้มสูทชุดเดรสกางเกงขาสั้นสีดำ เอวยืด แขนกุด ผ้าไลคร่า

จั้มสูทชุดเดรสกางเกงขาสั้นสีดำ เอวยืด แขนกุด ผ้าไลคร่า

จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊ม

สูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุด

เสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊ม

สูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก


จั้มสูทกางเกงขายาวน่ารัก ลายสีขาวดำ

จั้มสูทกางเกงขายาวน่ารัก ลายสีขาวดำ

จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊ม

สูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุด

เสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊ม

สูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก จั๊มสูท ชุดจั๊มสูท จั๊มสูทขายาว ชุดเดรสกางเกงขายาว ชุดกางเกงขายาว จั๊มสูทขาสั้น ชุดเสื้อกางเกง จั๊มสูทกางเกงขายาว ชุดจั๊มสูทขายาว ชุดกางเกงขาสั้น จั๊มสูทแฟชั่น จั๊มสูทมาใหม่ จั๊มสูทสวยๆ จั๊มสูทน่ารัก จั๊มสูทราคาถูก

หากคุณคิดว่าถ้าอยากสวยจะต้องสูงยาวเข่าดีอย่างนางแบบเท่านั้น นี่ไม่เป็นความจริงเสมอไปหรอกค่ะ จริงอยู่ว่าหุ่นอย่างนางแบบนั้นสวย แต่หุ่นอย่างผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่มีความหลากหลาย ก็ต่างสวยและมีความงดงามอยู่ในตัว และยิ่งได้สวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่นที่รับกับสรีระของตัวเองแล้ว ก็จะดึงความสวยงามนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ อ่านมาถึงตรงนี้ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมเอ่ย ว่าตัวคุณนั้นมีรูปร่างแบบไหน และควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรให้ดูดี คราวนี้กระปุกดอทคอมจะพาคุณไปรู้จักกับรูปร่างของตัวเอง และเคล็ดลับการเลือกใส่เสื้อผ้าให้เข้ากับหุ่นกันค่ะ

1. หุ่นทรงนาฬิกาทราย (Hourglass Figure Type)

หุ่นทรงนาฬิกาทรายนี้นับเป็นทรวดทรงงดงามในอุดมคติเลยเชียว ด้วยขนาดรอบอกกับรอบสะโพกเท่า ๆ กัน และที่สำคัญคือมีเอวที่คอดเว้า โดยรอบเอวนั้นน้อยว่ารอบอกและสะโพกอยู่ราว 10 นิ้ว ซึ่งเป็นหุ่นแบบที่สาวคนอื่น ๆ พยายามใช้ลูกเล่นของเสื้อผ้าแฟชั่น หลอกตาให้หุ่นของตัวเองดูใกล้เคียงกับแบบนี้มากที่สุดด้วย

หากคุณมีรูปร่างทรงนาฬิกาทรายดังกล่าวนี้ การเลือกใส่เสื้อผ้าแฟชั่นของคุณแทบไม่มีความยุ่งยากเลย เพียงต้องมองหาแบบที่เน้นให้โชว์สัดส่วนของร่างกายได้ดี โดยไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งใหญ่เกินความจริง

เคล็ดลับเลือกใส่เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับสาวหุ่นนาฬิกาทราย

เลือกใส่เสื้อผ้าที่มีสี ลวดลาย หรือการตกแต่งตัดกัน เพื่อเน้นให้เห็นรูปร่างได้ชัดเจน

หากเป็นสาวหุ่นนาฬิกาทราย แต่ขาดแคลนความสูง เสื้อผ้าลายดิ่งตามยาว จะช่วยให้คุณดูยืดขึ้นได้

รักษาสมดุลของการตกแต่งเครื่องแต่งกายท่อนบนและล่าง เพื่อไม่เน้นให้ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเล็ก/ใหญ่กว่ากัน

เลือกใส่กางเกงขากระบอก หรือกระโปรงทรงดินสอ

ใส่เสื้อพอดีตัวกับประโปรงบาน

สิ่งที่สาวหุ่นนาฬิกาทรายควรหลีกเลี่ยง

เสื้อผ้าที่เน้นประดับตกแต่งที่หน้าอก

เสื้อผ้าทรงกระสอบที่ปิดบังสัดส่วนของคุณ

หากเป็นสาวหุ่นนาฬิกาทรายแต่ตัวเล็ก ต้องเลี่ยงเสื้อผ้าลวดลายใหญ่หยาบ และลายตารางใหญ่ ๆ เสื้อที่หลวมเกินตัว กางเกง-กระโปรงที่ยาวเกินไป

2. หุ่นทรงพีรามิด (Triangle Figure Type)

หุ่นทรงพีรามิด คือรูปร่างที่ท่อนล่างกว้างกว่าท่อนบน มีช่วงไหล่ที่ค่อนข้างแคบ หน้าอกเล็ก (แต่ก็ไม่เสมอไปนะ อิอิ) และสะโพกผาย ซึ่งมีรอบสะโพกมากกว่ารอบอก

การเลือกใส่เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงที่มีหุ่นทรงพีรามิด คือการพรางท่อนล่าง ทั้งสะโพกและต้นขาให้ดูเล็กลง แล้วเน้นท่อนบน เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นนั่นเอง

เคล็ดลับเลือกใส่เสื้อผ้าสำหรับสาวหุ่นพีรามิด

ใส่เสื้อผ้าที่มีการกระดับตกแต่ง รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ที่ท่อนบน เพื่อดึงสายตามาที่ช่วงบนของร่างกาย

ใส่เสื้อมีปกหรือมีลูกเล่นที่คอเสื้อ อย่างเสื้อคอกว้าง (ที่จะช่วยให้สาวหุ่นแบบนี้ดูดีขึ้นมาก) หรือเสื้อคอปาด

ให้ชายเสื้อท่อนบนคลุมทับ หรืออยู่เหนือส่วนที่กว้างที่สุดของสะโพก

เลือกใส่กระโปรงที่ยาวเหนือเข่า หรือปิดเข่าลงมา

พรางสะโพกและต้นขา ด้วยเสื้อผ้าท่อนล่างที่มีสีเข้ม

สิ่งที่สาวหุ่นพีรามิดควรหลีกเลี่ยง

กระโปรงพลีท กระโปรงมีจีบ และกางเกงที่เย็บกระเป๋าหลังแบบโชว์ตะเข็บ

เสื้อที่มีความยาวชายเสื้อตกลงที่สะโพกพอดี

เสื้อแขนศอก เพราะจะนำสายตาลงไปยังท่อนล่างของร่างกาย

กางเกงหรือกระโปรงที่มีกระเป๋าเย็บอยู่ด้านนอกตรงบริเวณสะโพก แบบที่โชว์ตะเข็บข้าง และแบบที่มีลวดลายเป็นแถบรอบ ๆ สะโพก

กระโปรงมินิสเกิร์ต เพราะจะยิ่งเน้นให้ท่อนล่างของคุณดูใหญ่มากยิ่งขึ้นไปอีก

3. หุ่นทรงพีรามิดคว่ำ (Inverted Triangle Figure Type)

รูปร่างแบบพีรามิดคว่ำนั่นตรงกันข้ามกับรูปร่างแบบพีรามิดธรรมดาโดยสิ้นเชิง คือมีช่วงไหล่และหน้าอกกว้างกว่าสะโพก ความจริงรูปร่างแบบนี้มีไม่ค่อยมากนัก แต่ด้วยวิทยาการเพิ่มขนาดหน้าอกในปัจจุบัน สาวรูปร่างพีรามิดคว่ำจึงมีจำนวนมากขึ้นไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้ (^^”)

ผู้หญิงที่มีรูปร่างแบบพีรามิดคว่ำนี้ ต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่พรางหรือทำให้หน้าอกดูเล็กลง และเน้นจุดสนใจลงไปที่สะโพก รวมทั้งต้องหาวิธีพรางสายตาให้มันดูใหญ่ขึ้นด้วย

เคล็ดลับเลือกใส่เสื้อผ้าสำหรับสาวหุ่นพีรามิดคว่ำ

เลือกเสื้อผ้าที่เน้นช่วงสะโพก อย่างเสื้อผ้าแบบ peplums และกางเกงกระโปรงที่มีกระเป๋า

เสื้อผ้าแบบ peplums

ใส่เสื้อแขนศอกหรือเสื้อคอวี ซึ่งจะช่วยนำสายตาลงไปสู่ท่อนล่างของร่างกาย

สร้างความบาลานซ์ให้รูปร่างด้วยการเลือกใส่กระโปรงบาน

สิ่งที่สาวหุ่นพีรามิดคว่ำควรหลีกเลี่ยง

เสื้อคอกว้างหรือคอปาด ที่จะเน้นจุดสนใจไปที่ช่วงไหล่ของคุณมากขึ้น

เสื้อที่มีกระเป๋าเสื้อ หรือตกแต่งประดับท่อนบนมากเกินไป

เสื้อที่โชว์ตะเข็บหรือมีจีบระบายที่คอเสื้อ (ปล่อยเอาไว้เรียบ ๆ จะดูดีกว่า)

เสื้อที่มีจีบระบายรอบตัว

กระโปรงมินิสเกิร์ต และกระโปรง-กางเกงทรงสอบ ที่รีดท่อนล่างคุณให้เล็ก และยิ่งทำให้ร่างกายท่อนบนดูใหญ่น่าอึดอัด

4. หุ่นทรงสี่เหลี่ยม (Rectangle Figure Type)

ทรวดทรงแบบสุดท้ายคือสาวที่มีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยม คือมีช่วงเอวและช่วงสะโพกเท่า ๆ กัน เอวไม่คอดเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นรูปร่างแบบที่ใกล้เคียงกับหุ่นทรงนาฬิกาทรายมากที่สุด เพราะฉะนั้นในการเลือกใส่เสื้อผ้าจึงต้องเลือกเสื้อผ้าที่เน้นให้เห็นส่วนโค้งเว้าของเอวได้มากขึ้น และช่วยให้เอวดูเล็กลงด้วย

เคล็ดลับเลือกใส่เสื้อผ้าสำหรับสาวหุ่นสี่เหลี่ยม

ใส่เสื้อยืดคอผ่า มีจีบระบาย หรือมีรายละเอียดประดับประดาที่คอเสื้อ เพื่อดึงสายตามาที่ช่วงบนของร่างกาย

เลือกใส่เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุมที่ชายเสื้อตกลงที่ช่วงเอวพอดี

เลือกเสื้อผ้าที่มีรายละเอียดอย่างกระเป๋าหลัง ตัดเย็บโชว์ตะเข็บ มีลูกไม้ประดับ ฯลฯ ที่ ช่วงอกและสะโพก

ใส่กระโปรงทรงเอวลีบชายบาน (flared skirt)

กรณีเป็นสาวทรงสี่เหลี่ยมที่ขาดแคลนความสูง ให้จับคู่กระโปรง/กางเกงขาสั้นกับเสื้อที่มีลวดลายแนวยาว

ใส่กระโปรงพลีทหรือกระโปรงจีบ จะช่วยให้เอวดูเล็กลงได้

สิ่งที่สาวหุ่นสี่เหลี่ยมควรหลีกเลี่ยง

เสื้อผ้าที่เล่นลวดลายหรือสีสันตรงช่วงเอว

เสื้อผ้าแนวที่ต้องคาดโชว์เข็มขัด และกระโปรง peplum

เสื้อผ้าทรงกระสอบ

เห็นไหมคะว่ารูปร่างของผู้หญิงเรานั้นมีหลากหลาย และถึงแม้จะไม่ได้สูงยาวเข่าดีแบบนางแบบ แต่ถ้ารู้จักสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับสรีระของร่างกาย ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าถึงหุ่นคุณจะไม่เหมือนกับนางแบบ แต่คุณก็สวยได้ไม่แพ้ใครเหมือนกัน ^^

1. ถูก แน่นอนเป็นสิ่งแรกที่คุณจะได้จากเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก ถือเป็นการประหยัดที่ดีเยี่ยมสำหรับยุคที่แม้แต่การรัดเข็มขัดยังไม่พอ เพราะอะไร ๆ มันก็แพงเหลือเกิน ถ้าคุณสามารถประหยัดเรื่องค่าเสื้อผ้าได้มันคงจะดีมาก ๆ เลยล่ะค่ะ
2. เมื่อมันล้าสมัยคุณจะได้ทิ้งมันไปอย่างไม่เสียดาย แฟชั่นมาเร็วไปเร็ว บางเทรนด์ก็เร็วจนคุณตามไม่ทัน พอคุณเริ่มตามเทรนด์มันก็ดันเอาท์ไปซะแล้ว เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าราคาถูกจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าค่ะสำหรับเสื้อผ้าแฟชั่น
3. คุณจะได้ปริมาณที่มากกว่า เมื่อเทียบกับเสื้อผ้าราคาแพง 1 ตัวคุณอาจจะได้เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกอีกหลายตัวในราคาที่เท่ากัน คุณจะได้สนุกกับการแต่งตัวที่หลากหลาย ลดความเบื่อหน่ายเรื่องไม่รู้จะใส่อะไรได้เป็นอย่างดีทีเดียว (เพราะตัวเลือกเยอะนั่นเอง)
ข้อเสียของการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก
, 1. คุณภาพ เมื่อตั้งราคาขายต่ำคุณภาพของวัตถุดิบก็ต้องต่ำลงไปด้วย คุณต้องยอมรับให้ได้ว่าเนื้อผ้าของเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกนั้นเทียบกับเสื้อผ้าแพง ๆ ที่มีแบรนด์ไม่ได้หรอก
2. อายุการใช้งาน เมื่อราคาถูก วัตถุดิบไม่ดี อายุการใช้งานก็ต่ำ
3. ความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ผ้าสีตก ยืด หด เป็นต้น
เพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อเสียเหล่านี้เราจึงต้องมีหลักการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกยังไงล่ะคะ

Advertisements